You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Лора-медицински център ЕООД
  • София

  • Публикувано на 12:37:31 03-09-2019

  • За 16+ г.

СТАЖАНТ ЛЕКАР

Вече 20 години екипът на медицински центъра "ЛОРА" предлага доболнична медицинска помощ в повече от 20 различни области на медицината.
Участваме в проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез който се стимулиат новозавършилите млади хора да намерят работа, като стажанти, в своята сфера. Стажът е с продължителност 6 месеца.
След изтичане на шестмесечния стаж, бихме могли да Ви предложим постоянен трудов договор и специализация по избрана от Вас специалност.

Изисквания:

- Да сте на възраст до 29 години /включително/;
- Диплома за завършено висше образование – хуманна медицина /без специалност/;
- Да нямате стаж по специалността си;
- Да не участвате в никакви форми на образование или обучение, вкл. Редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;
- Да не осъществявате стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци;
- Да нямате договор за управление и контрол на търговски дружества;
- Да нямате доходи от упражняване на занаят или свободна професия;
- Да нямате доходи от извънтрудови правоотношения.

Предлагаме:

- Трудов договор и осигуровки;
- Опитен наставник, който ще Ви напътства и обучава.

При проявен интерес очакваме Вашата автобиография.

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
Лора-медицински център ЕООД

и