You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-ЛУКАНОВА и НЕНКОВА АД
  • not set

  • Публикувано на 12:18:12 06-09-2019

  • За 16+ г.

Стажант - юрист

- студенти специалност "Право"
- владеенето на английски език е предимство
- умение за работа с компютър, софтуерни продукти и офис техника - Word, Excel, Internet,
- интерес към гражданското и административното право и процес

Търсим да назначим Стажант - юрист, като обявената позиция е подходяща за студенти специалност "право". Не е необходимо кандидатите да притежават стаж по специалността. Работата ще включва посещение в различните съдилища, извършване на справки, подаване и получаване на документи, изготвяне на проекти на документи, свързани с работата на адвокатите от кантората.


Заплащането ще бъде дискутирано на интервюто.

За да кандидатствате по тази обява, Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо до 15 септември 2019.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-ЛУКАНОВА и НЕНКОВА АД

и