You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 08:56:13 06-09-2019

  • За 16+ г.

Експерт „Микро бизнес – дистанционни продажби“, гр. София

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Осъществяване на дистанционни срещи, посредством видео-връзка с текущи и потенциални клиенти в сегмент Микро бизнес
• Изготвяне и предлагане на оферти за банково обслужване, както и консултиране на клиентите
• Предлагане и популяризиране на пълната гама от кредитни и некредитни продукти и услуги на банката, осъществяване на кръстосана продажба на банкови и небанкови продукти и услуги
• Извършване на анализи и структуриране на кредитни предложения
• Проследяване на актуалните параметри на продукти и кампании, като и поддържане на високо ниво на познаване на вътрешната нормативна база и промените в нея

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше образование областта на икономиката или администрацията
• Професионален опит в областта на банковото дело и финансите поне 2 години
• Много добра компютърна грамотност и работа с Microsoft Office
• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ще се счита за предимство при подбора)


ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 16.09.2019 година.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

Последни обяви

None
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и