You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 13:48:15 05-09-2019

  • За 16+ г.

Eксперт в звено „ИТ отдалечена поддръжка”

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА :

• Подпомага служителите в банката при ежедневната им работа, свързана с компютърните конфигурации, принтери и периферия, като се връзва отдалечено или отива на място
• Планира и организира процесите по внедряване и експлоатация на нови системи и компоненти, банков, системен и приложен софтуер
• Осъществява поддръжка на сървъри, работни станции, периферия, мрежово оборудване и други ИТ системи в банката.
• Конфигурира и поддържа смартфони и таблети на служителите в банката за достъп до корпоративната поща през съществуващо решение за управление на мобилни устройства (MDM).


ИДЕАЛНИЯТ К АНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Инженерно образование или друго в областта на ИТ
• Отлични компютърни умения (Windows Server, Windows 7/10, MS Office 201x, мрежови и периферни устройства, мобилни устройства и др.)
• Познание и желание за работа с различни ИТ системи
• Комуникационни умения, клиентоориентиран подход и аналитично мислене
• Английски език на работно ниво
• Минимум 3 години професионален опит в администриране и поддръжка на ИТ системи и софтуер


ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт


В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.


Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и