You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 21:23:35 06-09-2019

  • За 16+ г.

Експерт „Спестовни и инвестиционни продукти“ за регион София Запад

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“
Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Обслужва портфейл от клиенти, ползващи спестовни, инвестиционни и застрахователни продукти с инвестиционен характер, като предлага пълната гама от продукти и услуги на банката
• Привлича потенциални клиенти, като популяризира и предлага депозитни, спестовни, инвестиционни и застрахователни продукти с инвестиционен характер на банката и дружествата, част от групата на KBC
• Отговаря за изпълнението на персоналните си цели по продаваните продукти и услуги
• Консултира и подпомага другите банкови служители във връзка с дейността по предлагане на инвестиционните продукти на банката
• Отговаря за поддържането на клиентските досиета, съгласно нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше образование в областта на икономиката или администрацията
• Професионален опит в търговската или финансовата сфера
• Сертификат за успешно преминато вътрешно обучение за продажба на инвестиционни продукти
• Отлични познания в областта на капиталовите пазари, видовете финансови инструменти и сделките с тях
• Комуникативност, подход към клиента, умение за водене на преговори и работа в екип
• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ще се счита за предимство при подбора)
• Отлична компютърна грамотност - Microsoft office

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонуси, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и