You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 17:08:11 06-09-2019

  • За 16+ г.

Експерт – оперативни доставки и администриране

ОББ е основана през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.
Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банково-застрахователната дейност, като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.
Дирекция „Администрация и доставки“ отговаря за управлението на сградния фонд и наемните взаимоотношения. Тя се грижи за оперативната поддръжка на централно управление и клоновата мрежа, отговаря за автопарка, доставката на материали, документооборота и архива. Дирекцията има водеща роля при провеждането на тръжните процедури и доставките за останалите звена на банката.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• Отговаря за структурата, създаването и координацията при въвеждането и връзките на Плана за доставки;
• Ръководи процесите по експлоатация и синхронизация на SAP MM, Регистъра за договори, Sharepoint и системата за бизнес интелиджънс;
• Изготвя структура и предлага промени на материални групи, оценъчни класове, материали, групи на покупки и други;
• Създава различни анализи, справки, дашбордове и други инструменти, които позволяват адекватна информация и планиране на разходи, процеси по доставки, доставчици;
• Изготвя и предоставя регулярни справки и справки при необходимост;
• Ръководи архива с документи по доставки – следи предадените за архивирани оригинали на договори да се правилно оформени, съгласувани подписани. Следи за окомплектоване и архивиране на конкурсната документация.

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше икономическо или техническо образование – бакалавър или магистър;
• Опит в сферата на доставки, търговия или логистика;
• Познаване на процесите по снабдяване и умения за категоризиране на рисковете;
• Отлични познания по ERP SAP и MS Excel;
• Свободно ползване на английски език – писмено и говоримо;
• Добри комуникативни умения и умения за провеждане на преговори;
• Добри организационни умения и умение за работа в екип.

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България;
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти;
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията;
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп;
• Застраховка за комплексна медицинска помощ;
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване;
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България;
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт.

В случай че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо. Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и