You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 09:51:59 07-09-2019

  • За 16+ г.

Кредитен консултант за град София

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“
Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Предоставя консултации и продава кредитни и не-кредитни продукти от ритейл банкирането - потребителски и ипотечни заеми, кредитни карти, овърдрафти, разплащателни сметки, дебитни карти, застраховки
• Идентифицира кредитните нужди на съществуващи клиенти и извършва кръстосани продажби
• Привлича нови клиенти и ги информира за кредитни продукти /услуги, които биха могли да представляват интерес за тях
• Открива/закрива разплащателни сметки, регистрира клиенти в платежната система на банката и в Интернет банкиране
• Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора
• Подготвя и обработва кредитните предложения за кредитни карти
• Следи портфейла на кредити за физически лица на клона за закъснели плащания

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше икономическо образование
• Банков опит в сегмента ритейл кредитиране
• Отлична компютърна грамотност - Microsoft office
• Английски език на добро работно ниво - предимство
• Комуникативност, клиентоориентиран подход, умение за водене на преговори и работа в екип
• Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.
Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и