You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 15:28:13 02-09-2019

  • За 16+ г.

Старши специалист Връзки със значими клиенти за Регион София Изток

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

•Обслужва портфейл от „Значими” клиенти - граждани, като поддържа активни взаимоотношения с тях и им предлага пълната гама от продукти и услуги на банката
•Привлича потенциални клиенти, отговарящи на критериите за сегмент „Значими” като популяризира и предлага депозитни, кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на банката и дружествата
•Поддържа база данни с имена, контакти, ползвани услуги и сключени сделки с клиенти
•Представя и предлага и всички стандартни банкови услуги и алтернативни канали за достъп до банкова информация и работа със сметки
•Отговаря за изпълнението на поставените му персонални цели по продаваните продукти и услуги (депозитни, спестовни, кредитни, инвестиционни и застрахователни продукти за клиенти граждани)

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

•Висше икономическо образование – степен бакалавър
•Опит във финансова институция или сферата на продажбите над 1 год.
•Отлична компютърна грамотност
•Английски език на добро работно ниво – писмено и говоримо
•Способност за привличане на клиенти, добри продажбени и презентационни умения
•Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

•Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
•Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
•Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
•Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
•Застраховка за комплексна медицинска помощ
•Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
•Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
•Преференциална такса за ползване на карта за спорт


В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмo.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

Последни обяви

None
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и