You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • not set

  • Публикувано на 05:49:42 03-09-2019

  • За 16+ г.

Главен касиер за клон Дряново

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
•Извършва касови операции в лева и валута, изготвя справки, свързани с тях
•Извършва безкасови платежни операции, обслужва сметки и депозити на граждани, банкови карти, изготвя справки, свързани с тях
•Предлага спестовните/депозитните продукти на банката на настоящи и нови клиенти – граждани

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
•Средно икономическо образование
•Опит на подобна позиция
•Добра компютърна грамотност
•Английски език на добро работно ниво - предимство
•Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения
•Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
•Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
•Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
•Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
•Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
•Застраховка за комплексна медицинска помощ
•Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
•Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
•Преференциална такса за ползване на карта за спорт


В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 13.09.2019г.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и