You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • Попово

  • Публикувано на 08:22:19 01-09-2019

  • За 16+ г.

Специалист обслужване на клиенти в град Попово /по заместване/

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“
Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• Представя и предлага широк спектър от кредитни продукти на банката в сегмента банкиране на дребно
• Представя и предлага спестовните/депозитните продукти на банката на настоящи и нови клиенти – граждани
• Представя и предлага на клиенти всички стандартни банкови услуги и алтернативни канали за достъп до банкова информация
• Извършва безкасови платежни операции, обслужва сметки, банкови карти, предлага и други финансови продукти за граждани и фирми

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше икономическо образование
• Опит във финансова институция или сферата на продажбите поне 1 год.
• Много добра компютърна грамотност
• Английски език на добро работно ниво - предимство
• Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения
• Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 27.09.2019г.
Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.Последни обяви

None
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и