You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ОББ АД
  • София

  • Публикувано на 23:41:11 31-08-2019

  • За 16+ г.

Експерт в звено "Събиране на проблемни вземания по потребителски кредити"

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Прозвъняване на клиенти от предоставен портфейл с проблемни кредити на физически лица в това число:
• Осъществяване на входящи и изходящи обаждания с клиенти на Банката.
• Уведомяване на клиенти с просрочие относно актуалния размер на дълга, дните просрочие към момента на обаждането и евентуални последващи действия.
• Установяване на причината за просрочието.
• Договаряне с клиентите на начина на изплащане на просрочения им дълг според вида на просрочието.
• Предоставяне на консултации на задължени по кредита лица.
• Съдействие на клиентите за решаване на възникнали проблеми при изплащане на кредита.


ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше образование – ще се счита за предимство
• Професионален опит в банковата или финансовата сфера – минимум една година
• Владеене на английски език – ще се счита за предимство
• Отлични компютърни умения - MS Office
• Адаптивност към промените
• Способност за работа под напрежение
• Умения за вземане на решения, комуникативност, организираност и прецизност

* Работата е на сменен режим.


ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт


В случай, че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.

Последни обяви

None
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ОББ АД

и