You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ПАНАИРНИ И КОНГРЕСНИ РЕЗЕРВАЦИИ-ДМК ЕООД / FCR Adventures & Sport
  • София

  • Публикувано на 12:59:11 01-09-2019

  • За 16+ г.

Стажант туроператор

Ние от екипа на „Панаирни и конгресни резервации-ДМК" ЕООД търсим амбициозни и изпълнителни студенти, които имат стремеж да се учат и развиват професионално. Предлагаме стажантска позиция в утвърден туроператор, който развива успешно ваканционния и деловия туризъм вече 20 години.

Фирмата предлага:
- Коучинг в сферата на туризма, както и практическо опознаване на механизмите, прилагани в бранша;
- Работа по изготвянето на комплексни туристически продукти, свързани с нестандартни, екзотични и малко достъпни дестинации;
- Работно място в комфортна обстановка в центъра на София;
- Работна среда, доминирана от млади, мотивирани и бързо развиващи се професионално хора;
- На стажантската позиция съответста 4-часов или 6-часов работен ден. При желание на кандидата, той има възможност да работи и повече часове.

Изисквания към кандидатите:
- Най-подходящи за стажантската позиция са мотивирани и амбициозни студенти 1-ви, 2-ри или 3-ти курс, които изучават туризъм, филологии или икономическа специалност и проявяват професионален интерес в областта на туризма. При силна мотивация от страна на кандидата могат да бъдат назначени и студенти, изучаващи друга специалност;
- Отлично владеене на английски език, което се препоръчва да бъде доказано чрез езиков сертификат; владеенето на втори език е предимство;
- Добра компютърна грамотност;
- Добра концентрация и повишено внимание към детайла;
- Инициативност и пълна ангажираност в работния и обучителен процес.

Ако предложението отговаря на Вашите очаквания за стажантска програма, моля изпратете:
- CV на български език със снимка;
- Кратко мотивационно писмо на български или английски език;
- Сертификати (напр. езикови сертификати), които да Ви представят и да потвърдят качествата Ви.

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, чиято кандидатура е одобрена.

Конфиденциалността на всички кандидати, проявили интерес към обявата, е гарантирана.
ПАНАИРНИ И КОНГРЕСНИ РЕЗЕРВАЦИИ-ДМК ЕООД / FCR Adventures & Sport

Последни обяви

None
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ПАНАИРНИ И КОНГРЕСНИ РЕЗЕРВАЦИИ-ДМК ЕООД / FCR Adventures & Sport

и