You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД
  • София

  • Публикувано на 22:55:25 05-09-2019

  • За 16+ г.

Стажант Електроинженер

Електроинженер
Изисквания:
Да отговаря на условията за работници по схема " Младежка заетост" към Агенцията по заетостта:
• Възраст до 29 г. включително
• Да не участва в никаква форма на заетост като например: трудово/служебно правоотношение; стопанска дейност като търговец по ТЗ, вкл. ЕТ; тютюнопроизводител/земеделски производител; договор за управление и контрол; свободна професия; извънтрудови правоотношения; договор за изработка, услуга. Ако имате сключен трудов договор към момента, да сте готови да го прекратите.
• Да не участва в никаква форма на образование или обучение-редовно, задочно, вечерно, дистанционно, ключови компетентности
• Висше образование – Електроинженер

Предлагаме:
• Стаж по длъжността и натрупване на професионален опит
• Трудов договор със срок от 6 месеца по схема " Младежка заетост" с възможност за продължаване, на постоянен трудов договор при демонстрирани резултати
• Работа в тясно сътрудничество с наставник с богат опит в областта
• 8 часов работен ден - 5 дни в седмицата
• В края на стажа ще получите препоръки за работата Ви от нашата фирма или предложение за постоянна работа в същата.

Необходими документи за кандидатстване:
• Сканирана Диплома за висше образование
• CV

Последни обяви

Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
До 4 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден
Part Time
Между 4 и 7 ч./ден

Стани част от
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД

и